KONTAKT

Za sve informacije o smeštaju i lokalima obratite se direktno na telefone i adrese navedene pored njih.

Za sve koji žele da postave svoje prezentacije na ovaj sajt ili da dobiju druge informacije u vezi sa sajtom

Kontaktirajte nas

11 000 Beograd, Srbija

Mobilni telefon: +381 63 277 688

E-mail: office (at) kos.co.rs

Naš apartman u Beogradu